Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Roleski Sp.J. tylko i wyłącznie w celu obsługi informacji przesyłanych za pomocą niniejszego formularza zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem przekazanych danych osobowych jest Roleski Sp.J. Przekazane dane osobowe są automatycznie kasowane po upływie 14 dni. Roleski Sp.J. informuje, że przesłane dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.