Certyfikaty

Gwarancja bezpieczeństwa produktów oraz stałej i powtarzalnej ich wysokiej jakości to czynniki wymagane przez prawo żywnościowe, ale także dobrze widziane przez konsumentów. To również element decydujący o ich rynkowej konkurencyjności.

Realizując te założenia nasza Firma, jako jedna z pierwszych w swojej branży, już w 2000 roku uzyskała certyfikat Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wyrobów HACCP wg wymagań Codex Alimentarius oraz Dyrektywy 93/43 EEC, wydany przez niemiecką jednostkę certyfikującą TŰV. Równolegle z certyfikacją systemu HACCP przeprowadzony został w Firmie Roleski proces certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z wymaganiami normy EN ISO 9001:1994, a oba systemy połączono w tzw. Zintegrowany System Zarządzania.

W 2004r. otrzymaliśmy kolejne certyfikaty: Zarządzania Środowiskiem wg EN ISO 14001:2004 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001:1999.

Uzyskanie certyfikatu ochrony środowiska stanowiło potwierdzenie, że w swej codziennej praktyce dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć do absolutnego minimum wszelkie negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Certyfikat systemu bezpieczeństwa pracy potwierdza natomiast właściwą dbałość Firmy o jej najcenniejszy zasób, czyli pracowników, dla których organizowane są bezpieczne i higieniczne warunki codziennej pracy.

W tym samym roku otrzymaliśmy certyfikat IFS Food, poświadczający spełnienie międzynarodowego standardu bezpieczeństwa opracowanego dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego oraz wdrożyliśmy brytyjski standard BRC.