Polityka środowiskowa

Kwestię poszanowania środowiska Firma Roleski traktuje jako jeden z priorytetów w swojej działalności, co znalazło wyraz w specjalnie w tym celu sformułowanej Polityce Środowiskowej, opierającej się na następujących zasadach:

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych, zarówno w recepturach produktów, jak w zabiegach konserwacyjnych i sanitarnych urządzeń produkcyjnych, pomieszczeń itp
 • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody.
 • Wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów.
 • Ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze urządzenia, z nastawieniem na ich energooszczędność i inne  czynniki sprzyjające ochronie środowiska.
 • Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.
 • Kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami.

Tak sformułowaną Politykę Środowiskową Firmy realizujemy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami EN ISO 14001,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z zakresu ochrony środowiska,
 • minimalizację ilości powstających odpadów stałych i ciekłych,
 • stosowanie surowców i opakowań zapewniających produkcję wyrobów o oczekiwanej przez Klientów jakości,
 • doskonalenie technologii i procesów wytwarzania tak, aby były one przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby  i oczekiwania obecnych i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych,
 • ciągłe angażowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska,
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i zasobów dla ciągłego rozwoju i unowocześniania organizacji.