Społeczna Odpowiedzialność

Cele biznesowe Firma Roleski realizuje w oparciu o wartości i zasady: rzetelności, uczciwości, dbałości  o pracowników oraz budowania zaufania klientów i partnerów biznesowych. Nieodłączną częścią tych zasad jest idea odpowiedzialności społecznej. W naszym przypadku zaangażowanie społeczne czy działalność filantropijna nie są sposobem na kształtowanie pozytywnego wizerunku Firmy lecz wynikają z głębokiego przekonania o konieczności wspierania najbardziej potrzebujących.

Od wielu lat pomagamy różnym instytucjom i organizacjom pozarządowym: wspieramy tych dużych, jak np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy Caritas, jednak najchętniej angażujemy się w pomoc tym niewielkim, działającym w społecznościach lokalnych. Na stałe wsparcie rzeczowe mogą więc liczyć m.in.: Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet z Krakowa, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie czy Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Kingi w Tarnowie. Oprócz tego na lokalnych festynach i piknikach nigdy nie brakuje podarowanych przez nas keczupów czy musztard, a atrakcją dla dzieci i dorosłych licznych gminnych dożynek są atrakcje związane z występami sportowej ekipy balonowej pod egidą Firmy Roleski . Dowodem uznania dla zaangażowania społecznego Firmy było przyznanie jej w 2007 roku przez Caritas Polska wyróżnienia Ubi Caritas w kategorii Darczyńca Caritas.

Do licznych odznaczeń dołączył w roku 2010 Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława – historyczny polski order ustanowiony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jako źródło inspiracji charytatywnej dla wrażliwych na cierpienie ludzi Europy i świata.